مازیار امین وند

وقایع و اتفاقیه

۱ مطلب با موضوع «طراحی مکانیکی» ثبت شده است

۰۷
تیر

به زودی راجع به نرم افزار های موجود راجع به طراحی قطعات و سیستم ها و شبیه سازی مکانیکی آنها در اینجا منتشر می شود.

SolidWorks

Solid Edge

ProEngineering